PUYA

Pepper Up Your Ass is een succesvolle teambuilding workshop ten behoeve van afdelingen en samenwerkende medewerkers. Just Be neemt jouw team mee op pad met als doel het versterken van de teamspirit, het prikkelen van de motivatie en het realiseren van doelstellingen.

Het ene team bereikt altijd haar doelen terwijl een ander team alleen maar verder van haar doelen verwijderd raakt. Wat is de reden achter dit verschil? Focus, houding en communicatie zijn hierbij essentieel. Ieder mens heeft alle vaardigheden en mogelijkheden in zich om de door haar gestelde doelen te realiseren. Helaas zijn wij ons niet altijd bewust van deze vaardigheden en mogelijkheden of zetten we ze niet altijd even effectief in. Dit is de rem en onnodig.

Tijdens deze workshop voedt Just Be de medewerkers met prikkels die het beste uit medewerkers en teams naar boven halen.


FLIRTIN' BUSINESS

Een leuke, ongedwongen en doelmatige communicatie workshop ten behoeve van een ieder die zich gemakkelijker wil voelen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken met klanten, relaties, medewerkers en collega’s.

Flirten is één van de meest onderschatte, maar misschien wel de belangrijkste sociale vaardigheid. Flirten is namelijk een communicatievaardigheid die je in tal van situaties kan inzetten. Door zakelijk flirten verhoog je de succesfactor tijdens het contact met de klant en tijdens verkoopgesprekken. Daarnaast is flirten de manier om zomaar een gesprek aan te gaan, nieuwe relaties aan te gaan of bestaande relaties te verstevigen.

Met de Flirting Business workshop verschaft Just Be inzicht in je eigen manier van communiceren, in je eigen gedrag en in het gedrag en wijze van communiceren van je gesprekspartner(s). Daardoor ben je in staat effectief en daadkrachtig te communiceren met je collega's, leidinggevenden, opdrachtgevers en leveranciers.

TAKE THE LEAD

Je hebt geen titel nodig om een leider te zijn. Leiderschap is het gedrag van een persoon die de positie van een leider heeft in een groep. De activiteiten van deze groep zijn onder zijn verantwoordelijkheid gericht op het realiseren van een bepaald doel. Onverschillig aan welke activiteit leiding wordt gegeven, gaat het altijd om doelbewust, doelgericht en doelmatig handelen.

Soms is de leider teveel aanwezig, soms opereert hij of zij te veel in de anonimiteit. In beide gevallen is het gewenste resultaat niet bevredigend. De leiderschapsworkshop heeft vooral betrekking op de persoonlijke aspecten, waarbij het voornamelijk gaat om de medewerkers te beïnvloeden en om gedrag en prestaties in de gewenste richting te sturen.

Met deze leiderschapsworkshop creëer je nieuwe mogelijkheden, krijg je handvatten aangereikt om richting te geven aan je bedrijfsvoering en verbindt en motiveer je de mensen binnen je organisatie.

Tijdsduur: 2 dagdelen

Deelnemers: 24 deelnemers

IT’S ALL ABOUT TRUST

Deze workshop staat in het teken van vertrouwen. Vertrouwen met betrekking tot drie verschillende dimensies: het persoonlijke vertrouwen, succesvol gedrag en organisatie vertrouwen.

Vertrouwen is de katalysator voor je bedrijfsresultaat. Veel vertrouwen laat zich uitbetalen middels een dividend op je resultaat. Een gebrek aan vertrouwen kost je belasting op je resultaat.

Tijdens de workshop maak je kennis met de verschillende dimensies van vertrouwen en krijg je instrumenten aangereikt om het vertrouwen te winnen, te herstellen dan wel te vergroten. Leer op een andere wijze naar vertrouwen te kijken, over vertrouwen te spreken en je op een andere manier te gedragen.

Succes zonder vertrouwen bestaat niet.

Tijdsduur: 1 dagdeel
Deelnemers: 12 personen

PRO’S ONLY

Een masterclass speciaal voor ZZP’ers. Of je nu net gestart bent of reeds doorgewinterd, met de masterclass Pro’s Only levert Just Be een bijdrage aan jouw persoonlijke – en professionele ontwikkeling en groei. Dit maatwerk programma bevat alles wat een ZZP’er nodig heeft om een zelfstandige professional te worden (ZP). Je moet wel graag willen!

Tijdens deze masterclasses ligt de focus op slim en professioneel ondernemen. Eén keer per maand komen wij in groepsverband bij elkaar. We bespreken onderwerpen die te maken hebben met doelstellingen, financiële prognoses, marketing, social media, strategie, acquisitie, onderhandelen, communicatie, timemanagement en motivatie. In groepsverband, in intervisie groepjes en persoonlijke begeleiding worden ideeën en strategieën uitgewisseld. Jouw doel tijdens deze masterclasses is om jezelf als professional te ontplooien.

Jaarprogramma

Start: Januari 2013

Tijdsduur: 2 dagdelen
Deelnemers: Maximaal 24 deelnemers

Schrijf je hier in voor deze masterclass.