INSPIRATION and genius – one and the same

De kracht van Just Be is om te werken vanuit de mogelijkheden van het individu & team. Just Be werkt resultaatgericht en is flexibel in haar aanpak.

Just Be faciliteert en inspireert om de oorzaak achter het probleem helder te krijgen. Tijdens een inspiratietraject worden coachvaardigheden en coachtechnieken afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt.

Just Be confronteert vanuit een positieve gedachte op een enthousiaste, proactieve, provocatieve en inspirerende manier. Gedreven door interesse voor menselijk gedrag onderzoekt Just Be met passie de kern van de vraag, en lost deze op!

PERSONAL COACHING

De omgeving verandert constant. Er worden hoge eisen gesteld aan de maatschappij waarin wij leven. Voorbeelden hiervan zijn de arbeidsmarkt, samenleving, tijdsdruk en veranderde marktomstandigheden. Hierdoor neemt de prestatiedruk toe.

De spiegel laat niet altijd zien wie je werkelijk bent. Er is moed en kracht voor nodig om de confrontatie met jezelf aan te gaan. Met personal coaching speelt Just Be in op de groeiende behoefte aan ontwikkeling en ontplooiing. Personal coaching is een individueel coachtraject gericht op professionele ontwikkeling en ontplooiing.

TEAMS

Samenwerking, communicatie, teamgeest, doelstelling, teamwaarden en strategie zijn een aantal cruciale aspecten voor een goed functionerend team.
Just Be motiveert en inspireert een team als team en streeft naar een perfecte balans.
Naast het verbeteren van de teamprestaties staan de individuele teamleden met zijn of haar persoonlijke karaktereigenschappen, vaardigheden en interne motivaties centraal.

Als het zelfbeeld van de individuele teamleden verbetert, de bereidheid toeneemt om zich dienstbaar op te stellen in het belang van het team, de communicatie transparanter is en de individuele doelstellingen, waarden en vaardigheden op elkaar worden afgestemd, functioneert het team beter.